Jag har på förmiddagen deltagit i två paneldiskussioner på den utmärkta konferensen Search Marketing Expo som pågår på Folkets hus i Stockholm.

Den första panelen handlade om Reputation Monitoring & Management Through Search, där jag deltog tillsammans med Kristjan Mar Hauksson vid det isländska företaget Nordic eMarketing, samt Mikkel deMib Svendsen vid det danska företaget deMib.com. Kristjan och Mikkel (och undertecknad) klargjorde på ett livfullt sätt vikten av att bedriva omvärldsbevakning på Internet så att man fångar rykten i ett tidigt skede.

Den andra panelen handlade om SEO & blogging, där jag talade om vikten av bloggar för PR och rykteshantering följd av ett inspirerat föredrag av den amerikanske SEO-experten Andre JensenFreelanceSEM som visade hur SEO med hjälp av bloggande ska gå till i praktiken.

Bägge panelerna leddes på ett förtjänstfullt sätt av den italienske sökmarknadsföraren Sante J. Achille. Han passade även på att presentera tidskriften Search Engine Marketing Journal, som jag med intresse kommer att följa framöver.

Det var en relativt livaktig diskussion efteråt, där jag fick frågor om den undersökning jag genomfört om utbredningen av politiker som bloggar. Frågan handlade om hur antalet svenska bloggare (24 %) står sig i jämförelse med andra länder. Jag fick bli svaret skyldig, men eftersom jag kommer att undersöka i vilken utsträckning Europaparlamentarikerna bloggar så bad jag att få återkomma i ämnet. Analytics-gurun Brian Clifton från London påpekade att brittiska parlamentariker – och byråkrater (!) – bloggar som aldrig förr. Intressant.

Några medieinslag om SMX Stockholm: ”En gräddfil i sökresultatet”, ”Många konspirationsteorier om Google”, samt ”Representanter för de ledande sökmotorerna satsar på SMX Stockholm” och ”Iphone är framtiden inom sök”.