Svenska börsbolag brister i omvärldsanalys

I en undersökning av 100 svenska börsbolag som försäkringsbolaget If [...]