Begreppet och fenomenet Due Diligence har sitt ursprung i den anglosaxiska affärsvärlden och kan översättas till ’tillbörlig aktsamhet’, ’tillbörlig omsorg’ samt ‘försiktighetsbesiktning’.

Begreppet förekom för första gången i USA:s Securities Act från 1933, i ett stycke där man avhandlade relationen mellan mäklare och investerare. Så länge som en mäklare hade gjort sin Due Diligence och berättat för investeraren vad man funnit, så kunde inte mäklaren ställas till ansvar ifall något gick fel längre fram.

I praktiken handlar Due Diligence om att göra en undersökning av ett företag inför en investering eller av en person inför en rekrytering.

due-diligence-foersiktighetsbesiktning

Se definitionen av Due Diligence i vår ordlista [Lerdellipedia] här >>

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]Commercial Due Diligence, Corporate Due Diligence, Cultural Due Diligence, Due Diligence, Financial Due Diligence, Human Due Diligence, Information security due diligence, IT Due Diligence, Legal Due Diligence, Market Due Diligence, Operational Due Diligence, Organisational Due Diligence, Strategic Due Diligence, Tax Due Diligence, Technical Due Diligence, Bakgrundskoll, Bakgrundskontroll, Bakgrundsundersökning, Företagsbesiktning, Företagsundersökning, Försiktighetsbesiktning, Personundersökning[/tags][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]