Vi fick en förfrågan från en student vid Malmö högskola om hur vi bedriver omvärldsbevakning och omvärldsanalys, och våra svar kan sammanfattas som följer:

Omvärldsförståelse

Att förstå våra kunders omvärld är central för att bevakningen/analysen ska vara till nytta för kunden. Vi är ödmjuka och öppna med att vi naturligtvis aldrig kan bli bättre på kundens verksamhet än kunden själv, däremot har vi utvecklat metoder för att kartlägga omvärlden noggrant.
Först börjar vi med att identifiera analys/bevakningsbehovet – så att vi är överens om vad analysen/bevakningen syftar till.

Det handlar om att kartlägga vilka aktörer, regler, trender och attityder som är viktiga för kunden att förstå.
Detta är alltså inte ett problem utan tvärtom en förutsättning för att uppdraget ska gå väl. När jag tänker efter är denna fas en av de mest intressanta i ett uppdrag.

Eftersom det är oerhört viktigt för oss att få input från kunden har vi även utvecklat metoder för att hämta in synpunkter, insikter och erfarenheter under uppdragens gång. I en situation där omvärlden förändras kontinuerligt måste naturligtvis kartläggningen av denna omvärld uppdateras.

En omvärldsanalytikers bakgrund

Vi är akademiker med generella utbildningar inom samhällsvetenskap (statsvetare, ekonomer, antropologer men även datavetare).

Men minst lika viktigt är att varje person har spetskompetens inom ett särskilt område, dels för att denna kompetens kan vara direkt användbar, dels för att om man genom forskning eller liknande fördjupat sig inom ett område har man verktyg och erfarenheter som gör det lättare att ta sig an nya områden.

Språkkunskaper är naturligtvis väldigt vikitigt.

Begreppen omvärldsanalys och omvärldsbevakning

Vi gör nog mindre skillnad än många andra på grund av:

  • I Sverige jämställs omvärldsbevakning med mediebevakning, där vi menar att omvärldsbevakning är så mycket mer än att samla in pressklipp.
  • Detta resulterar i att vi samlar in väldigt mycket information, som måste bearbetas och analyseras.
  • Det innebär att vår omvärldsbevakning har ett relativt högt analysvärde.
  • Omvärldsanalyser som genomförs var tredje år och som blir till hyllvärmare är inget vi rekommenderar. Visst kan en nulägesanalys vara värdefull, men statiska omvärldsanalyser passar synnerligen illa för att förstå en föränderlig omvärld.
  • Vårt svar: kontinuerlig omvärldsbevakning med högt analysvärde

Våra fem vanligaste tjänster

  1. Omvärldsbevakning (på grund av marknadsefterfrågan och vårt aktiva säljarbete)
  2. Omvärldsanalys  (stor efterfrågan)
  3. PR och kommunikation (då vi fångar in mycket info från nätet som ibland (skvaller, rykten eller sanningar kunden helst inte vill tala om) skapar en efterfrågan hos kunden: Hur ska jag bemöta detta rykte?)
  4. SWOT- och PEST-analyser (det handlar inte om organisationsinterna SWOT:ar utan ett slags omvärlds-swot som efterfrågas; PEST efterfrågas mindre men när vi berättar vad det handlar om så blir kunden intresserad)
  5. Bakgrundskontroller (en av få aktörer i Sverige, efterfrågan växer)

Feedback centralt

Vi har arbetat mycket med är att få in input från kunden. Mycket generaliserat kan man säga, att så länge kunden är nöjd hör de inte av sig – det är enbart om de inte är nöjda som de tar kontakt. Och eftersom vi har nöjda kunder… Nåväl, input är som jag tidigare nämnt centralt – därför arbetar vi kontinuerligt med att kontinuerligt fånga in kundens synpunkter på vår bevakning.

Tidsramar

Analyser (omvärld / SWOT / PEST) är något av nulägesanalyser med en prognos om framtiden.
Vad gäller bevakningarna handlar det om kontinuerliga uppdrag, som kanske inte håller på för evigt men oftast under längre tidsperioder (flera år).

IT-samhällets inverkan

I en situation där företag och organisationer sköljs över med information, så blir det allt tydligare att detta är vår nisch. Det kommer fler och fler gratistjänster som Google News och Sesam Nyhetssök som erbjuder kunder massor av information.

Vi märker en allt större efterfråga efter våra bearbetnings- och analystjänster för att hjälpa kunden i en “Information Overload”-situation.

Just nu kan man säga att “vi bevakar allt mer, men levererar mindre – men mer relevant – information”.
Nackdelar handlar framför allt om att det finns aspekter och kvaliteter som tekniken inte förmår fånga upp – därför kompletterar vi våra bevakningstjänster med “IRL-tjänster” som intervjuer och inte minst “Field Intelligence“-uppdrag där vi bevakar mässor konferenser eller genomför studieresor på kunds uppdrag.