Vi har märkt att efterfrågan efter bakgrundsundersökningar av personer har vuxit under det senaste året. En anledning är att importen av kvalificerad arbetskraft ökat och därigenom även behovet av att kontrollera dessa individers identitet, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet (läs mer i DN). Maud Olofsson (c) nämnde vikten av att Sverige attraherar arbetskraft utanför landets gränser – bland annat inom miljöteknik och forskning – under sitt tal på Almedalsveckan. En större omvärld och arbetsmarknad gör det svårare för företag att kontrollera och verifiera att information som erhålls från olika parter är korrekt. Men med kontinuerlig omvärldsbevakning samt strategier kring hur informationen hanteras kan den kontrollen stärkas. Att attrahera aktörer på den globala marknaden både gällande humankapital och ekonomiska investeringar kräver en skärpt kontroll och internationell insyn. I USA har sk Human Due Diligencer-tjänster (bakgrundskontroller) varit en naturlig del av arbetsmarknaden under en lång tid. Kontrollerna innefattar bland annat:

  • Ekonomiska, juridiska och identitetskontroller
  • Utbildningskontroll och tidigare arbeten
  • Täckning i media och på Internet

(läs mer om våra Due Diligence-tjänster här, jag vill även passa på att vi kontrollerar såväl individer som organisationer och företag)

Men behovet av bakgrundskontroller växer även på den svenska arbetsmarknaden. Enligt en undersökning som publicerades i maj i år är det ett stort problem att allt fler svenskar ljuger vid anställningsintervjuer. De rekryteringschefer som hördes anser även att det är ett problem som måste hanteras med ökade bakgrundskontroller.

Då det är en mycket känslig fråga att kontrollera individers bakgrund, vilket inte minst uppmärksammas av olika fackliga företrädare, arbetar vi utifrån en strikt etisk policy där vi naturligtvis garanterar total sekretess (DN1, DN2, DN3). Det handlar inte om övervakning utan om verifiering att personen i fråga är den han eller hon utger sig för att vara – vilket inte minst är viktigt för personens kommande medarbetare, som naturligtvis måste kunna lita på sin nya kollega. Vi är väldigt tydliga gentemot våra uppdragsgivare om hur vi arbetar, där information till individen utgör en central del.

Styrkan i en organisation ligger ofta i humankapitalet och som företag är det idag svårt och tidskrävande att verifiera att de uppgifter den potentiella anställda/samarbetspartnern ger dig stämmer. Dessa typer av bakgrundskontroller är något jag tror kommer att bli allt viktigare i framtiden. Därför gör vi allt här för att förbereda oss och fortsätta utveckla våra verktyg inom detta område.

/Madeleine Rosberg