Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Först ut är begreppet omvärld där vi kan notera att begreppet finns belagt i svenskan sedan 1892 och har sitt ursprung i tyskans Umwelt.

En organisations omvärld kan delas in i tre olika dimensioner:

1. Aktörer som konkurrenter & kunder,

2. en reglerande omvärld,

3. uppfattningar & opinioner.

Läs mer om begreppet omvärld här, där vi även illusterar begreppet med hjälp av klimatfrågan.

omvaerld-omvarld-umwelt-climate-change

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]omvärld, Umwelt, omverden, Lerdellipedia, encyklopedi, ordlista, Intellipedia, wikipedia, definition, begrepp[/tags]