I DN:s huvudledare den 27 december konstateras att:

Björn Körlof, som haft regeringens uppdrag att utreda frivilligorganisationerna, föreslog nyligen att MSB tillsammans med Försvarsmakten utvecklar ett enhetligt system för hur frivilliga ska kunna användas i krisberedskapen. Det är en utmärkt idé. Vi får inte glömma att en del av ansvaret faktiskt faller på oss medborgare när en kris inträffar i vårt närområde.

Det är säkert en bra idé. Men såväl DN som utredningen missade en sak som blev uppenbar under tsunamin – nämligen att medborgarnas engagemang är större än vad som ryms i frivilligorganisationerna. Väldigt många enskilda individer tog i den uppkomna krissituationen då ett stort ansvar – inte minst vad gäller informationsspridning, där man använde nätet för att informera, ställa frågor eller diskutera; ett slags krisberedskap 2.0 om man så vill.

Helt klart är att medborgarna vid nästa kris kommer att använda sig av nätet i än större utsträckning (så länge inte internetinfrastrukturen drabbas, dvs), och då gäller det för den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att fånga in och hantera medborgarnas omvärldsbevakning på bästa sätt. För även om medborgarna har – och tar – ett större krisansvar, så är ju onekligen en av statens viktigaste uppgifter att ta det övergripande ansvaret.

Och kanske är det så att MSB insett detta – det är ju onekligen intressant att följa bildandet av myndigheten i fråga via kommitténs egna blogg: http://msbkommitten.blogspot.com/

msb-myndigheten-foer-samhaellsskydd-och-beredskap

DN: Beredd på det värsta  /   YA: Tsunamin – på fyra år har inget hänt   /   Fokus: Vem för befäl i kris?   /  Barometern: Vi behöver en bättre krisberedskap  /  HD: Rivstart för krisberedskapen   /  Aftonbladet: Låt dem hjälpa oss ur krisen   /  DN: Sensorer varnar för ny tsunami   /  HD: Mesta möjliga säkerhet  /  SvD: Fler brott och kommunalrådet får gå   / Etc: Blir det någon framtid? / `Myndighetens monopol går före landets säkerhet` / Vi har tagit fasta på kritiken / Inbjudan till konferens: Crisis Management in Europe

[tags]krisberedskap, krishantering, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, omvärldsbevakning[/tags]

/ David Lerdell