Tidningen CIO publicerar en lista över de hetaste trenderna inom Business Intelligence. Det viktigasate inom omvärldsbevakning är enligt tidningen (Bättre BI 2008, Carl Grape, idg.se):1. Att utforska nya, mer lättanvända BI-verktyg
2. Att integrera webb 2.0-information i BI.
3. Ge användarna verktyg som de kan läras att använda autonomt.
4. Överväg operationell BI

De tre första punkterna på listan – användarvänliga verktyg för omvärldsbevakningen, information infångad från den sociala webben samt att verktygen verkligen lever upp till benämningen beslutsstöd för den enskilde beslutsfattaren – sammanfattar verkligen vår syn på hur omvärldsbevakningsarbetet bör gå till.

Det kan verka självklart att beslusstöd, informationssystem, knowledge management eller vad du väljer att kalla dessa system ska vara användbara och komma till användning i det vardagliga beslutsfattandet – men vår erfarenhet är att många väldigt kompetenta system är alldeles för komplicerade och riskerar att producera ett otal digitala hyllmetrar.

Att dessa aspekter lyfts fram styrker oss då vi på Lerdell Investigations i skrivande stund just står i begrepp att lansera ett väldigt enkelt men användbart informationssystem där vi kan leverera tidigt upptäckt, relevant och bearbetad information till våra klienter i det ögonblick när de ska fatta beslut.