Sydsvenskan rapporterar idag om ytterligare ett intressant uppror på nätet: Polisuppror på Facebook gav resultat. Det handlar om poliser i Skåne som startat gruppen “25000.nu” på Facebook för att protestera mot att man lägger ned för mycket tid på böter, byråkrati och “insatsstatistik”. Men som gruppens namn anger är det en högre ingångslön som var det viktigaste målet. Även TV4 rapporterar.

Vad som är intressant ur ett internetstrategiskt perspektiv är anonymitetsfrågan. Från början var personerna bakom upproret/uppropet anonyma. Men när de trädde fram – och hur svårt kan det ha varit för ledningen att räkna ut vilka personer det handlade om – så nådde man framgång. Åtminstone har man haft en “positiv diskussion”.

I artikeln påpekar upprorsmakarna att det varit svårt att nå fram till ledningen med synpunkter och krav. Men när man anonymt samlade krafter på Facebook lyssnade till slut ledningen. En första reflektion är att det kanske hade varit lämpligt att ta denna typ av diskussioner internt och varför inte på en intern wiki? Det finns ju dessutom en skånsk aktör som erbjuder intressanta wiki-lösningar för företag och organisationer, nämligen Incentive.

Sedan vill man ju veta hur ledningen fick reda på upproret. Hade de egen omvärldsbevakning av Internet eller fick de reda på först efter att någon tipsat om gruppen på Facebook.

/David Lerdell