Grant Thornton publicerar en undersökning där man frågat 400 VD:ar om vad de önskar av sina styrelser:

“Syftet med undersökningen är att se hur rustade de större företagen är för att hantera omvärldsförändringarna – något som är extra viktigt nu i ekonomiska kristider.”

Onekligen en mycket intressant undersökning för en omvärldsanalytiker. VD:ar som är missnöjda med sina styrelser också anser att de strategiska frågorna diskuteras för sällan i styrelsen. Kent Gerhardsson, seniorkonsult, Grant Thornton kommenterar undersökningen med att:

“företagen behöver ägna mer tid åt de strategiska frågorna och jobba mer med sin verksamhetsstyrning”.

Även om det är i ett tidigt skede av krisen har vi på Lerdell Investigations under hösten märkt en högre aktivitet där en turbulent omvärld fått företag och organisationer att efterfråga omvärldsanalys och omvärldsbevakning i allt högre utsträckning. Det handlar om att genom strategiska omvärldsanalyser minska osäkerheten så gott det går, så att man som VD och Styrelse står väl rustad i sitt beslutsfattande. Vi är ödmjuka och inser att även vi måste förändra oss och arbetar därför för närvarande med att vidareutveckla våra tjänster för att på bästa sätt leva upp till de krav omvärlden ställer på beslutsfattare i nuläget. Förslag och idéer emottages tacksamt – använd kontaktformuläret här intill.

SydSvDN, AfV, VA VA2 VA3 DN DN3 SvD SvD2 SvD3 AB  HD  SydSv2 TA  YA  SVD4  DPS  Barometern  SMP   DPS2   DPS3   AfV2   AfV3 AfV4  Etc  Fokus Fokus2