Lerdell Investigations kommer under våren föreläsa om Omvärldsbevakning, Omvärldsanalys, Business Intelligence, PR, och Internetbevakning.

UTBILDNING 2008-01-31: OMVÄRLDSBEVAKNING, PR & VARUMÄRKESVÅRD UR ETT SÖKMOTORSPERSPEKTIV

Vi föreläser under punkten “Omvärldsbevakning, PR och varumärkesvård ur ett sökmotorsperspektiv” på kursen “Sökmotormarknadsföring i praktiken”, där vi presenterar betydelsen av omvärldsbevakning, Internetbevakning, PR, och varumärkesvård för sökmotormarknadsföring. Under kursen får du, förutom svar på varför sökmotormarknadsföring är viktigt och vilka effekter du kan uppnå, veta hur du faktiskt går tillväga när du arbetar med sökmotorsmarknadsföring. Kursen är ett samarbete med Sara Andersson.

INTERAKTIV WORKSHOP 2008-02-06: NÄTGEMENSKAP SOM AFFÄRSIDÉ, FORUM INTERNET, INTERNET EXPO

Inom ramen för tankesmedjan Forum Internet, ett samarbete med Dataföreningen Stockholm och forskaren Håkan Selg, deltar vi i en workshop om “Nätgemenskap som affärsidé” på Internet Expo. Vi kommer att använda ett radiobaserat responssystem för att föra en interaktiv dialog med publiken om Affärsmodeller, Finansiering och Drivkrafter.

FÖREDRAG 2008-03-13: INFORMATIONSSÖKNING OCH VERKTYG FÖR EN FRUKTBAR OMVÄRLDSBEVAKNING, UTREDARFORUM

Inom ramen för Utredarforum 2008 kommer vi att hålla ett föredrag om betydelsen av informationssökning, internetbevakning och omvärldsanalys för det offentliga utredningsarbetet. Vi kommer bland annat att ta upp följande punkter:

– Så förbättrar du omvärldsbevakningen i ditt arbete – att bedriva medveten informationssökning
– Surfa medvetet – låt internetbevakningen och informationsunderlaget styras av behov, inte utbud!
– Fallgropar du bör undvika
– Hur ska du analysera det du ser och hör?
– Garantera ett korrekt informationsunderlag – så når du fram till informationskällan