Ett pressmeddelande från min gamla hemstad Uppsala – Uppsala län ska ta för sig av besöksnäringen – där man lyfter fram vikten av omvärldsbvakning för att få fart på turismen i Uppsala län. Som en del i detta arbeta har man inrättat Turismakademin som har till uppgift att öka kunskapen inom branschen och omvärlden.

Detta initaitiv fick mig att minnas ett föredrag jag lyssnade till tidigare i höstas och som handlade om den växande grenen inom kommersiellt underrtättelseverksamhet och som går under benämningen Tourism Intelligence.

Tourism Intelligence handlar om, om jag minns rätt, att “reinvent tourism” i ett läge där massturismen hotas av förändrat kundbeteende, klimatfrågan mm, och genom omvärldsanalys utveckla attraktiva och hållbara turistmål. Jag kommer med intresse att följa utvecklingen av omvärldsbevakning inriktad mot besöksnäringen i allmänhet, och Turismakademin i synnerhet.