I en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) framgår att anmälda internetbedrägerier ökar kraftigt:- Bedrägerierna på internet har ökat med 30 procent
– Ett vanligt sätt att lura köpare är att säljaren vill ha pengar för en vara insatt på ett bankkonto

Återigen – devisen som vi ofta för fram “det som gäller offline bör gälla online” är väl så riktig i jultider. Inte minst därför att det som gäller IRL (In Real Life) når en högre volym på nätet.

God Jul!

SDS, DPS, HD, Exp, KVP, DPS2, SMP, Exp2, Barometern, HD, HD2, YA, Exp3, IDG, IDG2, Barometern2, VA, IDG3, IDG4, AB, DPS3, DN, EXP4, GT, Aftonbladet2, IDG5, IDG6, IDG7, IDG8, Exp5, Exp6, DPS4

IDG8, IDG9, SvD