Begreppet omvärldsanalys har sitt ursprung i praktik utvecklad av den militära underrättelsetjänsten, men har blivit en alltmer civil aktivitet sedan andra världskriget. Det var framför allt efter oljekriserna på 1970-talet som företag insåg vikten av att förstå den egna omvärlden, och utvecklade såväl civila metoder som rutiner för omvärldsanalys.

Metoder för omvärldsanalys inkluderar SWOT-analys, PEST/PESTLE/PESTEL/STEEP-analys och även underrättelsecykeln, som illustreras nedan:

[slideshow id=2]

Läs mer om begreppet omvärldsanalys här >>

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]omvärldsanalys, underrättelsecykeln, business intelligence, strategic intelligence, omvärld, PEST-analys, PESTLE-analys, PESTEL-analys, STEEP-analys, SWOT-analys, kommersiell analys, konkurrentanalys, opinionsanalys, miljöanalys, finansiell analys, juridisk analys, medieanalys, politisk analys, institutionell analys, regelanalys, branschanalys, sektorsanalys, samhällsektor, social analys, samhällsanalys, strategisk analays, teknikanalys, teknologianalys, patentanalys, environmental scanning, intelligence, renseignement, Nachrichtendienst[/tags]