Omvärldsbevakning är en organiserad aktivitet genom vilka organisationer inhämtar information om omvärlden i syfte att hantera till ex. marknad, politik och PR.Omvärldsbevakning bedrivs med hjälp av den sk underrättelsecykeln som illustreras nedan:

[slideshow id=2]

Läs mer om begreppet omvärldsbevakning här >>

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]omvärldsbevakning, underrättelsecykeln, business intelligence, strategic intelligence, omvärld, kommersiell bevakning, konkurrentbevakning, opinionsbevakning, miljöbevakning, finansiell bevakning, horisontell bevakning, juridisk bevakning, mediebevakning, mediabevakning, politisk bevakning, institutionell bevakning, regelbevakning, branschbevakning, sektorsbevakning, social bevakning, samhällsbevakning, strategisk bevakning, teknikbevakning, teknikspaning, patentbevakning, omvärldsspaning[/tags]