Omvärld [begrepp #1]

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, [...]