Omvärldsanalys [begrepp #6]

Begreppet omvärldsanalys har sitt ursprung i praktik utvecklad av den [...]