Vår syn på omvärldsanalys och omvärldsbevakning

Vi fick en förfrågan från en student vid Malmö högskola [...]