Omvärldsbevakning [begrepp #2]

Omvärldsbevakning är en organiserad aktivitet genom vilka organisationer inhämtar information [...]