Frustrerade kunder sprider dålig PR på Facebook

Läser en artikel i Computer Sweden om att organiserade missnöjesyttringar [...]