Omvärldsbevakning i kommun, landsting och region

Att omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en kommunal och regional angelägenhet [...]