Företags deltagande på Facebook och andra nätgemenskaper kräver omvärldsbevakning

Gartner anser att företag och organisationer inte ska vara så [...]