SWOT-analys, begrepp #13

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och används [...]