När vi bevakar webben åt våra klienter, och finner något ofördelaktigt och/eller falskt, får vi ofta frågan vad vi kan göra åt saken.

Det är en av anledningarna till att vår PR-verksamhet vuxit i omfattning.

Naturligtvis är vi inte den enda aktören som insett att det finns en marknad här. Det brittiska företaget Newscounter har till och med baserat hela sin verksamhet på behovet av att möta rykten och desinformation på nätet och i media.

Det är absolut ett intressant initiativ, men jag är övertygad om att det inte alltid är lämpligt att bemöta rykten. Genom att öppet konfrontera negativ information riskerar man att bygga trovärdigheten hos sin motståndare. Ibland är det helt enkelt bättre att vara väl förberedd när media knackar på dörren eller när en kund hör av sig och undrar vad det ligger för sanning i det ena eller det andra ryktet.