Läser en artikel i Computer Sweden om att organiserade missnöjesyttringar mot diverse företag sprids på Facebook – “Hat mot operatörer frodas på Facebook“.

Det är ett fenomen vi känner väl till, och bevakar för klienters räkning.

Däremot kan man konstatera att de flesta av de svenska grupperna har väldigt få anhängare (om det inte gäller Peter Jidhe, förstås), och har ännu ingen större kommersiell betydelse.

Än så länge, det vill säga. Så lite omvärldsbevakning i form av Internetbevakning är naturligtvis att rekommendera.

Hör gärna av er med tips på liknande fenomen, om ni har några.