Underrättelsecykeln [begrepp #4]

Såväl civil omvärldsbevakning som polisiärt och militärt underrättelsearbete arbetar utifrån [...]