Idag rapporteras att en person anställd hos SAAB Microwave System misstänks för spionage och “obehörig befattning med hemlig handling” (DN, HD, SvD, Sydsvenskan, TA, YA). Dessutom ska han ha ägnat sig åt utpressning. Utan att ha någon insikt i fallet så blir jag inte ett dugg förvånad, snarare tvärtom. Vi har i vår verksamhet fångat in ett antal exempel på såväl obehörig som oaktsam befattning med hemliga handlingar. För vad är egentligen en hemlig handling idag? Jo, allt som oftast handlar det naturligtvis om digitala filer; dokument som finns tillgängliga via en dator.

Att det inte handlar om papperskopior längre får konsekvenser, eftersom det är väldigt enkelt att mer eller mindre medvetet sprida den hemliga informationen vidare via Internet.

Några exempel på de rekommendationer vi ger våra klienter för att förhindra denna typ av digitalt företagsspionage:

  • hårda och tydliga riktlinjer om vad man får och inte får ta med sig hem på den bärbara datorn
  • tydliga in- och utcheckningsrutiner när en medarbetare hämtar ut ett hemligt dokument
  • skapa spårbarhet i dokumenten
  • fånga in eventuella läckor så snart som möjligt genom en fullödig omvärldsbevakning av webben (Internetbevakning)

/David Lerdell