Regeringen har i dagarna meddelat att man avser att avveckla tre myndigheter (Nutek, ITPS och Glesbygdsverket) och inrätta två nya:

  1. Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft, och går under arbetsnamnet “tillväxtverket”.
  2. Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska frågor.

Det finns flera goda skäl för denna omstrukturering, men jag hoppas att den internationella omvärldsbevakning som hitintills bedrivits vid ITPS sex utlandskontor får en fortsättning på något sätt.

Läs även andra bloggares åsikter om och .