Såväl civil omvärldsbevakning som polisiärt och militärt underrättelsearbete arbetar utifrån den sk underrättelsecykeln (eng. intelligence cycle) och innehåller följande faser:

  1. Behov: Syftet med omvärldsbevakning varierar från företag till företag, från organisation till organisation, och kan handla om att stödja strategiska beslut, marknadsbearbetning, säljarebete eller att hantering av konkurrenter, politisk risk samt PR-behov. Utifrån behovet kartläggs den omvärld som ska bevakas. En organisations omvärld omfattar exempelvis aktörer, regler och opinioner.
  2. Insamling: Efter kartläggningen av omvärlden identifieras de källor som motsvarar behovet som exempelvis media, social media, andra webbresurser, databaser, forskning samt konferenser och möten.
  3. Bearbetning: För att information ska kunna omvandlas till underrättelser måste den bearbetas och kategoriseras.
  4. Analys: Nästa steg är att analysera den bearbetade informationen. Analysnivån kan variera – från översiktliga sammanfattningar till mer djupgående analyser – det centrala är att analysen motsvarar organisationens omvärldsbevakningsbehov.
  5. Leverans: Slutligen ska underrättelserna levereras på det sätt som stödjer beslutsfattare och analytiker på bästa sätt. Det kan handla om kortfattade rapporter, sk intelligence briefs, eller om informationsflöden (till ex. RSS), men även genom personliga dragningar av en omvärldsanalytiker inför en ledningsgrupp

Se en illustration av underrättelsecykeln nedan:

[slideshow id=2]

Läs mer om begreppet underrättelsecykeln här >>

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]underrättelsecykeln, omvärldsbevakningscykeln, intelligence cycle, underrättelser, underrättelsearbete, underrättelsetjänst, intelligence, omvärldsbevakning[/tags]