Fann ett intressant blogginlägg hos PRfekt (en blogg som vi varmt rekommenderar): Framtiden för omvärldsbevakning – förädlade tjänster

PRfekt påpekar att vi omvärldsbevakare måste förädla våra tjänster om vi ska ha någon framtid. Det är en insikt och övertygelse som vi också delar.

Hoten från “gratisleverantörer” av nyhetsbevakning som Google News, Eniro nyhetsbevakning och Sesam måste anses vara än större för de företag som enbart ägnar sig åt mediebevakning.

I inlägget nämns tre områden där förädling kan äga rum:

  • Sammanhanget – än så länge har inget automatiskt verktyg kunnat utmana den mänskliga analysförmågan när det gäller att bedöma en händelses sammanhang.
  • Relationerna – “Eftersom räckvidd dör och nätverksrelationer fötts kommer det att växa fram omvärldsbevakningsföretag som specialiserar sig på att kartlägga relationer på nätet”
  • Människorna – “Det är inte mediet som är det intressanta – utan människorna — att kartlägga människors drivkrafter kommer därför att bli en egen nisch”

Vi tackar för såväl tips som uppmuntran i vårt arbete med att lyfta fram vikten av mänsklig analys och på Internet som källa för god omvärldsbevakning.