Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i Stockholm – IQPCs Nordic Investor Relations Forum, där vi bland annat diskuterat hur mycket värdefull information som publiceras som ett resultat av de nya koderna och lagstiftningarna som etablerats i kölvattnet efter skandaler som Enron och Parmalat, till ecempel Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning.

Gemensamt för dessa koder och lagar är att IR-relaterad information måste publiceras på den egna hemsidan…

Det är utmärkt med genomskinlighet (transparency) men den riskerar att sprida mer information än vad som var tänkt från början, vilket ger oss omvärldsbevakare ytterligare en outsinlig källa. Tack.