I en undersökning av 100 svenska börsbolag som försäkringsbolaget If presenterat fastslås att bolagen har en dålig krisberedskap, vilket till stor del beror på bristande omvärldskunskap.
Undersökningen visar att en tredjedel av bolagen inte definierat tänkbara händelser eller omvärldsfaktorer som kan leda till en kris.
Och i det fall man utfört en omvärldsanalys är den oftast flera år gammal. (Beredskapen för kriser undermålig, E24.)

Helt klart stämmer IFs undersökning överens med våra erfarenheter. Omvärldskunskapen i svenska bolag är bristfällig, men vi ser en ökande insikt bland företagsledningar om att kunskap om omvärlden är nödvändig för framgånsrikt företagande.

Dessutom känner vi igen en situation med daterade omvärldsanalyser som agerar hyllvärmare och inte har någon inverkan på det dagliga beslutsfattandet. Det är anledningen till att vi alltid påpekar att en omvärldsanalys naturligtvis är en utmärkt utgångspunkt, men för att insikter om omvärlden ska leda till bättre beslut är kontinuerlig omvärldsbevakning ett måste.

I artikeln omnämns ett antal områden där omvärldsanalys gör nytta.

  • Klimatförändringar som leder till naturkatastrofer.
  • Större strömavbrott som kan leda till avbrott i it-drift.
  • Bränder, stölder, organiserad brottslighet.
  • Kriser i samhället.
  • Ekonomiska kriser.
  • Kris hos underleverantören.

Som sagt, områden där omvärldsanalys är en bra startpunkt – men där omvärldsbevakning gör större nytta.