I en studie presenterad i majnumret av Optimize visas att Business Intelligence är på god väg att bli en angelägenhet för många fler än en handfull experter.

Nu görs BI-applikationer tillgängliga för HR, CRM och övrig verksamhet.

“The idea is that spreading BI technology to more business functions—such as human resources, supply chains, and E-commerce—will eventually allow more data sharing and collaboration throughout the value chain.”

En annan trend är att BI-lösningarna görs tillgängliga som en webbtjänst (software-as-a-service), särskilt för mindre och mellanstora företag som inte tidigare använt sig av Business Intelligence i någon större utsträckning.