20081212, Intresset ökar för urbefolkningar, Länstidningen i Östersund

I anslutning till att samisk kultur och samiska företag fått allt mer genomslag i media och på marknaden, intervjuades David Lerdell av Sara Strömberg på Länstidningen i Östersund om vad en omvärldsanalytiker har att säga om orsakerna till varför samerna syns allt mer. Några citat:

Nu blåser förändringens vindar över hela världen.
– Intresset för ursprungsbefolkningar är en global trend, säger David Lerdell omvärldsanalytiker.
Lerdell tar upp några exempel som tyder på ett nationellt och internationellt uppvaknande. Hit hör till exempel Nobelpristagaren i litteratur Jean Marie Gustave Le Clézio som satt fokus på urfolkens och urfolksförfattarnas situation genom sitt uttalande “Det är orättvist att de måste skriva på erövrarnas språk för att bli publicerade”.
Här hemma i Sverige har Umeå i sin ambition att bli kulturstad 2014 använt sig av det samiska för att profilera sig.
– Umeå är knappast den stad man tänker på först när man hör ordet samer. Så det finns helt klart ett marknadsvärde i att bli förknippad med den

[samiska] kulturen, säger David Lerdell.


20081007, David Lerdell intervjuad om kampanjer på Internet, Slovensk TV

I anslutning till såväl den amerikanska presidentvalrörelsen som tidigare valrörelser i Slovenien, intervjuades David Lerdell om utbredningen av politiska rykten på nätet, samt hur en kampanjledning bör hantera rykten på Internet.


20080629, David Lerdell intervjuas om rykten på Internet i Sveriges Radio P4 Extra

Problemet med rykten [på Internet] växer i takt med att Internet blir en allt viktigare del av vår offentlighet. På samma sätt som rykten sprids på andra områden, sprids de nu på nätet, men med en större effekt och en högre volym.

Lyssna här.


20080313, Så räddar du ditt rykte på nätet, idg.se

För att bevaka sitt namn och vad som står om det, gäller det att göra som företagen – genom omvärldsbevakning. Det konstaterar David Lerdell som forskat om “organisering av internet” vid Handelshögskolan och driver internetbevakningsföretaget Lerdell Investigations.


20080312, Bevara ditt goda rykte på nätet, Tidningen Chef

Det är viktigt att ständigt följa communitys och bloggar där ditt namn kan tänkas figurera. Men det är oftast inte bra att kommentera alla inlägg som görs om dig. Då ökar du ryktesspridningen” , säger David Lerdell.


20080207, Tankesmedja med interaktivitet i fokus, Internet World

Hur blir nätgemenskap en effektiv affärsidé? Det är en av frågorna som Forum Internet vill besvara. Bakom den interaktiva tankesmedjan står tre personer: Inger Gran, föreningsdirektör på Dataföreningen i Stockholm, David Lerdell, omvärldsanalytiker på Lerdell Investigations AB, samt Håkan Selg, forskare vid Internetexplorers, NITA.


200704, Bred riskanalys ger hållbar affärsutveckling, Dagens Miljö

Modellen för att genomföra riskanalyser i den hållbara affärsutvecklingen kallas “early warning system” och indikerar tidigt hot. Trots den stora nyttan är det få svenska företag som använder sig av detta.