Som ni säkert märkt har Lars Adaktussun efter sin övergång ansträngt sig en hel del för att höras, trots att alltför få ser hans program på TV8. I en krönika häromdagen efterlyser han – likt Marie-Louise Samuelsson häromveckan – en ökad satsning på omvärldsbevakning i media:

“Det är dags att modernisera och rusta upp utrikesrapporteringen. De medier som idag vågar satsa på kvalitativ omvärldsbevakning och brett internationellt kunnande investerar klokt – och långsiktigt helt rätt.” Lars Adaktusson, krönika i SvD

Udden riktas mot SR och SVT, men man anar att redaktör Adaktusson inte nödvändigtvis menar att denna “omvärldsbevakning” måste utföras av Public Service-företagen. Jag hoppas han kan övertyga Viasat om att bygga upp ett världsvitt nät av TV8-korrar…