Noterar i en ledare hur omvärldsbevakning återigen jämställs med utrikesbevakning i media. Patrik Svensson på Sydsvenskan noterar att svensk media helt tappat bort en colombiansk terroristgrupp:

“Det som finns i mediearkiven motsvarar väl ungefär en tusendel av vad som skrivits om diskussionerna kring förnyandet av ett sändningstillstånd för en tv-station i Venezuela. Vad det gäller omvärldsbevakning är Sverige verkligen en bananrepublik ibland.” Patrik Svensson, Sydsvenska dagbladet

Visst är det så. Och visst är det en fiffig beskrivning av Sverige som en bananrepublik när det handlar om Chiquitas påstådda stöd till terrorister.

Vill emellertid passa på att fastslå två saker. För det första, omvärlden består av så mycket mer än andra länder. Vilket innebär, för det andra, att omvärldsbevakning måste omfatta mycket mer än utrikesbevakning och mediebevakning.