Statistiska Centralbyrån (SCB) har nyligen presenterat undersökningarna IT bland individer och IT i företag:

  • Allt fler unga läser nyheterna på Internet i stället för i en tryckt tidning.
  • Bara varannan äldre har tillgång till Internet hemma
  • Internet nästan lika vanligt bland utrikes födda
  • Nära 60 procent av små företag har en hemsida
  • Användning av mobilt Internet fortsätter att öka
  • Öppen källkod vanligare i andra länder

Från en omvärldsanalytikers perspektiv stärks jag i uppfattningen om att pressklipp inte räcker för företag och organisationer som vill ha koll på sin omvärld. Det faktum att andelen företag som har – och dessutom använder sig aktivt av – hemsidor, gör det väldigt tydligt att en omvärldsbevakning värd namnet inte kan jämställas med mediebevakning av digitala medier. Man måste helt enkelt ha koll på sina konkurrenters och samarbetspartners hemsidor också – strategiskt viktig information har nämligen inte alltid nyhetsvärde och kan då aldrig omfattas av mediebevakning.

DN, Krbladet, TA, YA, SvD, Syd, hd, Barometern, SMP, Newsdesk, B2 ETC: Ropar om kris men presenterar ingen lösning för framtiden.

[tags]mediebevakning, omvärldsanalys, omvärldsanalytiker, omvärldsbevakning, pressklipp, ungas medievanor[/tags]