Jag blev intervjuad av Sara Strömberg, Länstidningen i Östersund, angående varför samisk kultur och samiskt näringsliv får allt större utrymme. Exempel på detta är de samiska jeansen Denim Demon:

Samiska jeans, Denim Demon

samisk film som till exempel Hjordeliv av Kine Boma, samt det faktum att kampanjen för Umeå som europeisk kulturhuvudstad lyfter fram samerna ur ett europeiskt perspektiv.

I intervjun pekade jag på ett antal saker:

  • Intresset för ursprungsbefolkningar är en global trend
  • Nobelpristagaren i litteratur Jean Marie Gustave Le Clézio som satt fokus på “urfolkslitteratur”
  • Sameintresset hör också samman med det multikulturella Sverige

För egen del kommer jag att följa utvecklingen av det samiska näringslivet med stort intresse.

På Stan, DN, Sydsvenskan, DN, HD, SvD, Sydsvenskan2, Newsdesk, Sydsvenskan 3, HD2, ND2, DN3, Etc, ND3, SvD, ND4, Sydsvenskan4, HD3, Newsdesk,Newsdesk2Samer, Syds, SvD