I en debattartikel i Blekinge Läns Tidning (2007-05-29) målas kommunal energiproduktion som nästa krisbransch, bland annat på grund av bristande resurser, krångliga elcertifikat och en okontrollerad etablering av kraftvärmeverk.

Energianalytikern Thomas Karlsson lyfter fram behovet av en omvärldsanalys av:

  • sammanställning av framtida bränsletillgång, nationellt inom EU och globalt
  • sammanställning av elproduktion under byggnad, beslutad och planerad
  • djupare elbalansprognoser och exportkabelkapaciteter

Anledningen till analysen enligt Karlsson är att säkra kommunernas ekonomi, med en illa dold kritik av “helt okunniga politiker” som går i borgen för miljardinvesteringar på energiområdet.

Jag tänker inte blåsa på politikerföraktet. Tvärtom har politiker och tjänstemän mer eller mindre omöjliga krav på sig. Och utan att överdriva nyttan av omvärldsanalys och omvärldsbevakning, så håller jag med om att smer kunskap och större insikt ger våra beslutsfattare bättre förutsättningar att säkerställe den kommmunala energiproduktionen på längre sikt.

Tvärtom, rätt utförda omvärldsanalyser handlar ju om att skapa kunskap och insikt hos beslutsfattare.