I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU2 noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare.

I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap.

Nu får man väl utgå från att man redan har en väl utbyggd mellanstatlig underrättelseverksamhet på avseende spridningen av sjukdomar som galna kosjukan, mm.

Däremot är det inte lika säkert att man har koll på alla diskussioner och kunskapsutbyte som äger rum på nätet. Ett exempel – med misstänkt djurrättsanknytning – är BSE News, men det finns ett otal andra och viktigare Internetresurser på området djurhälsa.