Att omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en kommunal och regional angelägenhet får vi allt fler bevis för. Ett exempel är Sveriges Kommuner och Landsting som samlar tjänstemän med strategiska uppdrag i kommun, landsting eller region i “Nätverket för omvärld och framtid”, vilka ska:

 • utbyta, samla, dokumentera och sprida erfarenheter
 • se omvärldsbevakning och omvärldsanalys som verktyg i styrningen, inte minst lokalt och regionalt
 • ägna sig åt “offensiv omvärldsbevakning”

Nätverket har publicerat två rapporter:

 1. Offensiv Omvärldsbevakning (2004)
 2. Omvärldsbevakning i praktiken (2007)

Det finns en del intressanta iakttagelser i dessa rapporter, bland annat:

 • Den högsta ledningen har insett nödvändigheten av att spana i omvärlden för att få underlag till gemensamma prioriteringar
 • Spaningen och analysen bidrar till att skapa en gemensam bild av omvärlden och de strategiska frågorna
 • En offensiv omvärldsbevakning förbättrar handlingsberedskapen och ger förbättrade underlag för verksamhetsstyrningen
 • Resultatet av omvärldsanalysen ska synas i verksamhetsstyrningen
 • De trender och de konsekvenser som bedöms ha bäring för respektive verksamhet tas med i budget- och planeringsprocessen
 • Den offensiva omvärldsbevakningen har bidragit till att skapa en gemensam framtidsbild och givit insikter
  som varit värdefulla i den långsiktiga styrningen och planeringen.
 • Bevakningen har ökat trygghetskänslan och minskat överraskningsmomentet.

Det är inte utan att det går att se vilka konsulter som använts i arbetet, vilket inte är så underligt eftersom utbudet av omvärldsbevakare och omvärldsanalytiker i Sverige hitills varit alltför litet och homogent. Har man en internationell överblick ser man att det finns fler sätt att jobba med omvärldsbevakning och omvärldsanalys än de som beskrivs – så vi får verkligen hoppas att vi omvärldsföretag blir fler och mindre lika!

Verva hade tidigare ett nätverk för omvärldsbevakare, men nu när Verva lagts ned så vet jag i skrivande stund inte vad som hänt med detta nätverk. Om du som läser vet något om detta är du väldigt välkommen med ett tips! (Använd gärna kontaktformuläret längst till höger).

A propos nedlagda myndigheter så har ju en ny myndighet sett dagens ljus i och med att 2009 tagit sin början, nämligen MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vars hemsida lanserades den 1 januari. Hemsidan är än så länge ganska skral, men det blir det säkert ändring på efter hand. MSB-kommittén hade som tidigare nämnts en intressant blogg där man fick följa en myndighets tillblivelse, och det vore ju trist om MSB nu inte fortsätter med detta lovvärda initiativ!

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

En annan intressant blogg – som har bäring på omvärldsbevakning och omvärldsanalys i kommun, landsting och region – är Thomas Wihlmans blogg: “jag, wihlman

Wihlman har en chefsposition i Järfälla kommun, och jag vet sedan tidigare att han har bra koll på omvärlden. Hans öppenhjärtliga blogg är intressant läsning och rekommenderas.

En förhoppning inför 2009 är att vi får se fler exempel på intressanta bloggar om omvärldsbevakning och omvärldsanalys i offentlig sektor.

/David Lerdell

Media: DN: Kvinnor får fler toppjobb i offentlig sektor; Klimatbråk och homoäktenskap – så blev politikåret 2008 ; Borg och Bildt får bäst betyg ; Aftonbladet: Svenskarna hyllar finansministern i Aftonbladets stora Sifomätning; SvD: Fler kvinnor på statliga toppjobb / DN: Även de bästa måste våga söka toppjobben  / HD: Toppen är botten på mångfald  / AB: Allinasregeringen, en bra headhunter / GP: Kvinnor med meriter / P: Bureaukrater styrer dansk kulturpolitik / En Wild chef som vill våga / Skånetrafiken vill ha två stationer för tåg / Renoveringen av hamnen riskerar bli dubbelt så dyr / Inget gott nytt år för Försäkringskassan / Curt Malmborg: “Läge att byta ledning” / Allt om Försäkringskassan / Datavirus slog ut kommunens datorer / KFF-bas tvivlar på att arenan blir av / Mycket dödtid på kommunwebbar / Här är kommunsajterna som krånglar mest /

[tags]omvärldsbevakning, omvärldsanalys, kommun, landsting, region, offentlig sektor, SKL, krisberedskap, samhällskydd, blogg, MSB[/tags]