Om Lerdell Investigations

Lerdell Investigations bedriver strategisk omvärldsbevakning, med fokus på den källa som ökar mest i betydelse – Internet.

Verksamheten vilar på nyfikenhet, kompetens och kvalitet, affärsmässighet och kundnytta, samt sekretess.

Våra klienter finns inom alla samhällssektorer som näringsliv, offentlig sektor och intresseorganisationer. Hör gärna av dig till oss för referenser.

Vi är ett mindre företag med stor erfarenhet av att leverera skräddarsydda tjänster som är till nytta för våra kunder. Det kan handlar om omvärldstjänster som omvärldsanalys och omvärldsbevakning; eller analyser av marknader, konkurrenter, teknik eller politik. Står du inför en viktig investering eller rekrytering erbjuder vi due diligence och bakgrundskontroller. Slutligen – som ett resultat av att vi är experter på informationsinhämtning – har vi även skapat ett antal tjänster för informationsspridning inom PR och kommunikation där vi ser till att göra din röst hörd och ditt budskap spritt. Mer om våra tjänster >>

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!

Information från Lerdell Investigations AB om vår behandling av personuppgifter.

Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Gå till Lerdellipedia >>

David Lerdell

Lerdell Investigations grundades av David Lerdell i syfte att erbjuda företag och organisationer omvärldstjänster.

David Lerdell har tidigare forskat om “Organiseringen av Internet”, bland annat vid Handelshögskolan i Stockholm.

David Lerdell är en ofta anlitad föredragshållare och workshopledare, och håller gärna föredrag om Internet och omvärlden om intresse finns. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Experience

Lerdell Investigations AB
Chief of Investigations, CEO
Part-time  from 1998. Full-time from 2005-

The Swedish Research Council
Research Associate; “Information Technologies, Power, Law and Ethics”
1998-2002

Swedish Defence Research Agency
Research Associate; “The management of information technology security issues within and amongst Internet related organizations”
1999-2000

Swedish Government Committee
Research Associate; “Public management within the OECD”
1996-1997

Uppsala University & Ecole de Commerce Solvay, l’Université Libre de Bruxelles
Master of Science in International Economy
1991-1995

Uppsala University
Studies within Political Science, History of Science and Jurisprudence
1990-1995

Publications

Lerdell, David, Exploatering av webben på viktig information, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2006:1, ISBN 1653-6967

Forssell, Anders, Anna-Maria Lagrelius och David Lerdell. 2004. “Kolleger emellan – Om kollegiala besluts- och organisationsformer”. In: Boström, Magnus, Anders Forssell, Kerstin Jacobsson, Kristina Tamm Hallström (eds), Den organiserade frivilligheten. Stockholm: Liber. [Translation: Amongst Colleagues – on Collegial Forms of Work and Decision]

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” In: Garsten, C. and H. Wulff (eds), New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality. Oxford, Berg.

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” Fineart Forum. Vol 17. Issue 08. Aug 2003.

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” Stockholm: Score.

Lerdell, David. (2000). Att sätta gränser för Internet. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. (arbetspapper presenterat vid doktorandkonferens på Score 26 september 2000) [Translation: Limiting the Internet]

Lerdell, David. (2000). Hanteringen av IT-relaterade säkerhetsfrågor inom Internetorganisationerna. Stockholm: Avd. för försvarsanalys Försvarets forskningsanstalt (FOA). [Translation: Managing Information Technology Security Issues within Internet Organizations.]

Furusten, Staffan och David Lerdell. (1998). “Managementisieringen av förvaltningen” i Ahrne, G (red). Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus. [Translation: The “Managementization” of the Public Sector]

Lerdell, David & Staffan Furusten. (1997). “The Diffusion of Managerialism”. Paper presented at 13th European Group of Organisation Studies (EGOS) Colloquium, July, Budapest, Hungary.

Lerdell, David. (1997). Informell reglering i gränsområdet teknik, politik och näringsliv. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. [Translation: Informal Regulation in the Borderlands of Technology, Politics and Business]

Lerdell, David. (1997). “Co-ordinating the International Internet Policy Discourse”. Stockholm: Stockholm School of Economics. (Paper accepted by but not presented at INET’97, Kuala Lumpur, Malaysia)

Lerdell, David och Kerstin Sahlin-Andersson (1997). Att lära över gränser : en studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. Statens Offentliga Utredningar (SOU). SOU1997:33. Stockholm: Fritzes. [Translation: Learning Across Borders: A Study of the Public Management Work of the OECD]

Lerdell, David and Kerstin Sahlin-Andersson. (1996). Co-ordinator of the International Public Management Discourse: Staying Apolitical in a Political Context. Paper presented at the 3rd PeSCE workshop on Internationalization, Europeanization and the Public Sector, Bodø, June 16-19, 1996.

Lerdell, David, 1995. EU:s IT-politik: ett element i företags omvärld. Uppsala universitet: Företagsekonomiska inst. (Examensuppsats). [Translation: The IT-Policy of the European Union – a part of the surrounding world for businesses]

Talks, Conferences and Research Visits

Presentation of “The Signification of the Miliaty Origins of the Internet and Security Threats, for the Future Regulation of the Internet, and the Internet as a Trans-Atlantic Issue.” A Security Policy Seminar at the Department of Security and Strategic Studies, Swedish National Defence College, Stockholm, Sweden; June 2004.

Presentation of “Organizing the Internet – Conflicting Regulatory Approaches Over Time“, National deregulation and European reregulation – changing relations between private and public actors?. Score and Swedish National Defence College, Stockholm, Sweden; February 2004.

Presentation of “Organizing the Internet“, Rules, Standards and Norms: Alternative Organization, Ministère de la Recherche et Sciences Po, CSO (Centre de Sociologie des Organisation), SCORE, FROG (Fédération de Recherches sur les Organisations et leur Gestion), Paris, France, January 2004.

Next Generation Democracy: The Digital Arena“. Weber Shandwick European Public Affairs, the Foreign Policy Centre, and the British Council Brussels. Stockholm, Sweden; May 2002.

ICANN Stockholm Meeting; Stockholm International Fairs, Stockholm, Sweden; June 2001

“The Internet Global Summit – INET’2001 — A Net Odyssey – Mobility and the Internet”; Internet Society (ISOC); Stockholm International Fairs, Stockholm, Sweden; May 2001

“The Internet Global Summit – INET’2000 — Global Distributed Intelligence for Everyone”; Internet Society (ISOC); Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Japan; July 2000

ICANN Yokohama Meeting; Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Japan; July 2000

ICANN Santiago Meeting; College of Economic Sciences, University of Chile in Santiago, Santiago de Chile, Chile; August 1999

ICANN Singapore Meeting; Singapore International Convention and Exhibition Centre, Singapore; February – March 1999

Samples of the Future: A Conference on Organizations Research”; The Scandinavian Consortium for Organizational (SCANCOR), Stanford University, Palo Alto, CA, USA; Sept 1998

International Forum on the White Paper (IFWP)“; Palexpo Conference Center; Geneva, Switzerland; July 1998

“The Internet Global Summit – INET’98“; Palexpo Conference Center; Geneva, Switzerland; July 1998

Research Visit, Computer Architecture Department (DAC), Technical University of Catalonia (UPC); Barcelona, Spain; May 1998

Research Visit; Department of Political Science, University of Tromsø, Tromsø, Norway; February 1998

Research Visit; European University Institute (EUI), San Domenico di Fiesole, Firenze, Italy; December 1997

Research Visit; The Scandinavian Consortium for Organizational (SCANCOR), Stanford University, Palo Alto, California, USA; August 1997

HCI International ’97 (7th Intl Conf on Human-Computer Interaction); San Fransisco, CA, USA; August 1997

Scandinavian Academy of Management (NFF)”; Bodø Graduate School of Business, Bodø, Norway; August 1997

PhD Candidate Conference; “Scandinavian Academy of Management (NFF)”; Sulitjelma, Norway; August 1997

Organisational Responses to Radical Environmental Changes“; European Group for Organizational Studies (EGOS), Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Budapest, Hungary; July 1997

Research Visit; Internet Society (ISOC); Reston, VA, USA; April 1997

38th IETF Meeting; Internet Engineering Task Force (IETF); Peabody Hotel, Memphis, TN, USA; April 1997

Internationalization, Europeanization & Public Sector“; 3rd PeSCE workshop; Bodø & Landegode Lighthouse, Norway; June 1996

The Study of European Integration: Domestic and International Issues“; Copenhagen Research Program on European Integration (CORE), Humlebæk, Denmark; May – June 1996

Research Visit, “Public Management Committee”; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Paris, France; March – April 1996

Lecturing – Academic Courses

Using Software for Qualitative Research, PhD Course, Stockholm University, 2005.

Decision Making and Lobbying, MBA Course, Stockholm School of Economics, 1999-2003.

Businesses and Markets, MBA Course, Stockholm School of Economics, 2003.

The Surrounding World of Organizations, MBA Course, Stockholm School of Economics, 1997-1998.

Organizational Change, MBA Course, Stockholm School of Economics, 2002-2003.

David Lerdell
David Lerdell