Begreppet och fenomenet Due Diligence har sitt ursprung i den anglosaxiska affärsvärlden och rättssfären, och har inte någon bra svensk översättning. Begrepp som ’tillbörlig aktsamhet’, ’tillbörlig omsorg’ samt ‘försiktighetsbesiktning’ har använts, men kanske är det liknelsen “att syna en häst i munnen” inför ett hästköp som ger den bästa förklaringen av begreppet. Begreppet förekom för första gången i USA:s Securities Act från 1933, i ett stycke där man avhandlade relationen mellan mäklare och investerare. Så länge som en mäklare hade gjort sin Due Diligence och berättat för investeraren vad man funnit, så kunde inte mäklaren ställas till ansvar ifall något gick fel längre fram.

I praktiken handlar Due Diligence om att göra en undersökning av ett företag inför en investering eller av en person inför en rekrytering.

Relaterade begrepp

Due Diligence är ett samlingsbegrepp som rymmer ett antal olika typer av Due Diligence, bland annat:

 • Commercial Due Diligence
 • Corporate Due Diligence
 • Cultural Due Diligence
 • Financial Due Diligence
 • Human Due Diligence
 • Information security due diligence
 • IT Due Diligence
 • Legal Due Diligence
 • Market Due Diligence
 • Operational Due Diligence
 • Organisational Due Diligence
 • Strategic Due Diligence
 • Tax Due Diligence
 • Technical Due Diligence

Se även:

 • Bakgrundskoll
 • Bakgrundskontroll
 • Bakgrundsundersökning
 • Företagsbesiktning
 • Företagsundersökning
 • Försiktighetsbesiktning
 • Personundersökning
   

Referenser

Bing, Gordon, 2007, Due Diligence: Planning, Questions, Issues, Praeger. ISBN-10: 0313345406.

Lajoux, Alexandra Reed and Charles M. Elson, 2000, The Art of M&A Due Diligence, McGraw-Hill. ISBN-10: 0786311509.

Lawrence, Gary M., 2004, Due Diligence in Business Transactions, NY: Law Journal Press.

http://en.wikipedia.org/wiki/Due_diligence, läst den 22 juli 2009.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Due_diligence, läst den 22 juli 2009.

http://de.wikipedia.org/wiki/Due-Diligence-Prüfung, läst den 22 juli 2009.