Begreppet omvärldsanalys har sitt ursprung i praktik utvecklad av den militära underrättelsetjänsten, men har blivit en alltmer civil aktivitet sedan andra världskriget. Det var framför allt efter oljekriserna på 1970-talet som företag insåg vikten av att förstå den egna omvärlden, och utvecklade såväl civila metoder som rutiner för omvärldsanalys.

Syftet med att genomföra en omvärldsanalys kan variera, och kan exempelvis handla om att ta fram beslutsunderlag för planering, marknadsbearbetning, riskberedskap, affärsutveckling eller opinionsbildning.

Bland de metoder som används för omvärldsanalys kan nämnas förkortningar som:

 • PEST-analys: PEST står för Politisk, Ekonomisk, Social och Teknisk/Teknologisk, handlar om att analysera makrofaktorer i en organisations omvärld
 • PESTLE– eller PESTEL-analys: kompletterar PEST-analysen med att omfatta även juridik och reglering (“Legal”) samt milj (“Environment”)
 • STEEP-analys: står för Technological, Economic, Environmental och Political, och är en variant av PEST-analysen som omfattar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska aspekter av ett företags omvärld
 • SWOT-analys: SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, och syftar till att kartlägga en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hotbilder.

Ytterligare en modell som är användbar för en omvärldsanalys är den sk underrättelsecykeln:

[slideshow id=2]

Läs mer om underrättelsecykeln här >>

Omvärldsanalysen har klara kopplingar till omvärldsbevakning och eftersom en organisations omvärld består av olika aspekter kan man likt begreppet omvärldsbevakning dela upp omvärldsanalysen i olika delar:

 • analys av såväl tvingande lagstiftning som av frivilliga standarder och beteendekoder
 • branschanalys eller analys av en viss samhällsektor
 • finansiell analys
 • horisontell analys av angränsande branscher
 • juridisk analys
 • konkurrentanalys
 • medieanalys
 • miljöanalys
 • opinionsanalys
 • patentanalys
 • politisk- eller institutionell analys
 • samhällsanalys, relaterat till företagens samhällsansvar (CSR)
 • social analys
 • strategisk analays
 • teknikanalys eller teknologianalys
 • kommersiell analys

 

Omvärldsanalys på andra språk

På engelska översätts ofta omvärldsanalys med begreppet environmental scanning. Själva verksamheten med att analysera omvärlden sammanfattas ofta av begreppet intelligence. På franska finns begrepp som renseignement och på tyska Nachrichtendienst.

Relaterade begrepp

Referenser

http://sv.wikipedia.org/wiki/PEST-analys, läst den 21 juli 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis, läst den 21 juli 2009.
http://www.ne.se/lang/omv%C3%A4rldsanalys, läst den 21 juli 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_scanning, läst den 21 juli 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_(information_gathering), läst den 21 juli 2009.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renseignement, läst den 21 juli 2009.