En personundersökning handlar om att undersöka en misstänkts personliga förhållanden när fängelse i sex månader eller mer, skyddstillsyn eller särskild vård är aktuellt.

Begreppet personundersökning används ibland felaktigt synonymt med bakgrundskontroll eller bakgrundsundersökning, där de senare betecknar en granskning av en person inför en anställning, ett uppdrag, samarbete eller investering, och omfattar media, internet, ekonomi, brott.

Relaterade begrepp:

Referens: