Vi publicerar kontinuerligt rapporter om Internet ur ett omvärldsperspektiv. Nedan följer hittills publicerade rapporter:

Lerdell, David, 2008, Svenska politiker i bloggosfären: en analys av bloggande riksdagsledamöter och statsråd, III Reports 2008:1.

Lerdell, David, Internet Intelligence och IT-brottslighet, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2007:2, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Bloggar och wikis – Risker och möjligheter för underrättelseverksamhet, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2007:2, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Webbaserade sociala nätverk som underrättelsekälla, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2007:1, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Mining the Web for Crucial Information, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2006:2, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Exploatering av webben på viktig information, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2006:1, ISBN 1653-6967

Forssell, Anders, Anna-Maria Lagrelius och David Lerdell. 2004. “Kolleger emellan – Om kollegiala besluts- och organisationsformer”. In: Boström, Magnus, Anders Forssell, Kerstin Jacobsson, Kristina Tamm Hallström (eds), Den organiserade frivilligheten. Stockholm: Liber.

[Translation: Amongst Colleagues – on Collegial Forms of Work and Decision]

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” In: Garsten, C. and H. Wulff (eds), New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality. Oxford, Berg.

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World. Fineart Forum. Vol 17. Issue 08. Aug 2003.

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World. Stockholm: Score.

Lerdell, David. (2000). Att sätta gränser för Internet. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. (arbetspapper presenterat vid doktorandkonferens på Score 26 september 2000) [Translation: Limiting the Internet]

Lerdell, David. (2000). Hanteringen av IT-relaterade säkerhetsfrågor inom Internetorganisationerna. Stockholm: Avd. för försvarsanalys Försvarets forskningsanstalt (FOA). [Translation: Managing Information Technology Security Issues within Internet Organizations.]

Furusten, Staffan och David Lerdell. (1998). “Managementisieringen av förvaltningen” i Ahrne, G (red). Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus. [Translation: The “Managementization” of the Public Sector]

Lerdell, David & Staffan Furusten. (1997). “The Diffusion of Managerialism”. Paper presented at 13th European Group of Organisation Studies (EGOS) Colloquium, July, Budapest, Hungary.

Lerdell, David. (1997). Informell reglering i gränsområdet teknik, politik och näringsliv. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. [Translation: Informal Regulation in the Borderlands of Technology, Politics and Business]

Lerdell, David. (1997). “Co-ordinating the International Internet Policy Discourse”. Stockholm: Stockholm School of Economics. (Paper accepted by but not presented at INET’97, Kuala Lumpur, Malaysia)

Lerdell, David och Kerstin Sahlin-Andersson (1997). Att lära över gränser : en studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. Statens Offentliga Utredningar (SOU). SOU1997:33. Stockholm: Fritzes. [Translation: Learning Across Borders: A Study of the Public Management Work of the OECD]

Lerdell, David and Kerstin Sahlin-Andersson. (1996). Co-ordinator of the International Public Management Discourse: Staying Apolitical in a Political Context. Paper presented at the 3rd PeSCE workshop on Internationalization, Europeanization and the Public Sector, Bodø, June 16-19, 1996.

Lerdell, David, 1995. EU:s IT-politik: ett element i företags omvärld. Uppsala universitet: Företagsekonomiska inst. (Examensuppsats). [Translation: The IT-Policy of the European Union – a part of the surrounding world for businesses]

Lerdell, David, Internet Intelligence och IT-brottslighet, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2007:2, ISBN 1653-6967Lerdell, David, Bloggar och wikis – Risker och möjligheter för underrättelseverksamhet, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2007:2, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Webbaserade sociala nätverk som underrättelsekälla, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2007:1, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Mining the Web for Crucial Information, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2006:2, ISBN 1653-6967

Lerdell, David, Exploatering av webben på viktig information, Internet Intelligence Institute, I-I-I Report 2006:1, ISBN 1653-6967

Forssell, Anders, Anna-Maria Lagrelius och David Lerdell. 2004. “Kolleger emellan – Om kollegiala besluts- och organisationsformer”. In: Boström, Magnus, Anders Forssell, Kerstin Jacobsson, Kristina Tamm Hallström (eds), Den organiserade frivilligheten. Stockholm: Liber. [Translation: Amongst Colleagues – on Collegial Forms of Work and Decision]

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” In: Garsten, C. and H. Wulff (eds), New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality. Oxford, Berg.

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” Fineart Forum. Vol 17. Issue 08. Aug 2003.

Garsten, Christina and David Lerdell. (2003). “Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World.” Stockholm: Score.

Lerdell, David. (2000). Att sätta gränser för Internet. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. (arbetspapper presenterat vid doktorandkonferens på Score 26 september 2000) [Translation: Limiting the Internet]

Lerdell, David. (2000). Hanteringen av IT-relaterade säkerhetsfrågor inom Internetorganisationerna. Stockholm: Avd. för försvarsanalys Försvarets forskningsanstalt (FOA). [Translation: Managing Information Technology Security Issues within Internet Organizations.]

Furusten, Staffan och David Lerdell. (1998). “Managementisieringen av förvaltningen” i Ahrne, G (red). Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus. [Translation: The “Managementization” of the Public Sector]

Lerdell, David & Staffan Furusten. (1997). “The Diffusion of Managerialism”. Paper presented at 13th European Group of Organisation Studies (EGOS) Colloquium, July, Budapest, Hungary.

Lerdell, David. (1997). Informell reglering i gränsområdet teknik, politik och näringsliv. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. [Translation: Informal Regulation in the Borderlands of Technology, Politics and Business]

Lerdell, David. (1997). “Co-ordinating the International Internet Policy Discourse”. Stockholm: Stockholm School of Economics. (Paper accepted by but not presented at INET\\\’97, Kuala Lumpur, Malaysia)

Lerdell, David och Kerstin Sahlin-Andersson (1997). Att lära över gränser : en studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. Statens Offentliga Utredningar (SOU). SOU1997:33. Stockholm: Fritzes. [Translation: Learning Across Borders: A Study of the Public Management Work of the OECD]

Lerdell, David and Kerstin Sahlin-Andersson. (1996). Co-ordinator of the International Public Management Discourse: Staying Apolitical in a Political Context. Paper presented at the 3rd PeSCE workshop on Internationalization, Europeanization and the Public Sector, Bodø, June 16-19, 1996.

Lerdell, David, 1995. EU:s IT-politik: ett element i företags omvärld. Uppsala universitet: Företagsekonomiska inst. (Examensuppsats). [Translation: The IT-Policy of the European Union – a part of the surrounding world for businesses]<!– var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() { window.open = SymWinOpen; if(SymRealOnUnload != null) SymRealOnUnload(); } function SymOnLoad() { if(SymRealOnLoad != null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; } SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //–>  // –>