En omvärldsworkshop syftar till att skapa en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld, ofta genom framtagandet av en sk omvärldskarta. Resultatet av workshopen ligger till grund för framtida omvärldsanalyser och omvärldsbevakning.

En omvärldsworkshop syftar till att skapa en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld, som ligger till grund för analyser & bevakning av kundens omvärld.När vi startar upp ett nytt projekt hos en kund är det viktigt för oss att få en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld och ta till vara på den kompetens och kunskap som redan finns i organisationen. Då är det lämpligt att hålla en omvärldsworkshop.

En omvärldsworkshop innebär att representanter från företaget eller organisationen, alla om det är ett litet företag eller någon från varje avdelning om det är ett större, sätter sig ner tillsammans med oss och drar upp en omvärldskarta. De flesta människor gör hela tiden en spontan omvärldsbevakning, och att samla ihop den kunskapen ger en bra grund att arbeta vidare på. Här passar det bra med en klassisk brainstorming där alla framför sina tankar. Detta bidrar också till en positiv informationskultur där de anställda vill fortsätta att dela med sig av sin spontana bevakning och intressera sig för omvärlden och dess påverkan på den egna arbetssituationen.

Man går sedan igenom nuläget – vad vet vi redan och vad saknas? Därifrån arbetar man vidare med att utvidga bevakningen till nya områden eller att ta bort oväsentlig bevakning.