Se underrättelsecykeln.

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]underrättelsecykeln, omvärldsbevakningscykeln, intelligence cycle, underrättelser, underrättelsearbete, underrättelsetjänst, intelligence, omvärldsbevakning[/tags]