Genomskinlig finansiell information är utmärkt, särskilt för en omvärldsbevakare

Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i [...]