Web Mining

I samarbete med The Internet Intelligence Institute har Lerdell Investigations utvecklat en metod för att exploatera den information som finns mer eller mindre öppet tillgänglig på nätet.

Metoden kalllas för WEB MINING, och bygger på:

  • Exploatering av innehållet på webben
  • Exploatering av webbens struktur
  • Exploatering av användarmönster